Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

  

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu

pn. „Rozwój kompetencji kluczowych droga do sukcesu w Gminie Nysa”

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia  2020 r. o godzinie 10:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia  

------------------------------------

  Wyjaśnienia treści zaproszenia – zmiana terminu składania ofert

  Pytanie

 1.            Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 22.12.2020. Ponieważ jest to zbyt krótki czas na skompletowanie dobrego sprzętu w tak krótkim okresie.

 Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składnia ofert do dnia 22 grudnia 2020 r. do godziny 10:00

Pytanie

2.            Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r.

 3.             Czy zamawiający wyrazi zgodę na późniejsza dostawę sprzętu ponieważ mamy okres przedświąteczny i może się zdarzyć ze dostaw sprzętu może się  opóźnić nie z winy dostawcy tylko z winy firm kurierskich.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia do dnia 15 stycznia 2021 r.

 

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana treści zaproszenia, stanowią integralną jego część,  są wiążące dla wszystkich Wykonawców  i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

 

-----------------

Wyjaśnienia treści zaproszenia

Pytanie:

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie do opisu przedmiotu zamówienia.- komputery przenośne. W opisie wymagacie Państwo aby laptopy miały wyjścia: 3 x USB 3.0 Czy Zamawiający dopuści ofertę na laptopy z wyjściami 2 x USB 3.0 i 1 x USB 2.0 ?

Odpowiedź: Tak rozwiązanie jest dopuszczalne

 

 

 

Pytanie:

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie do opisu przedmiotu zamówienia.- komputery przenośne.

W opisie wymagacie Państwo aby laptopy miały wyjścia: VGA, wyjście HDMI, Display Port.

Takie rozwiązanie ze wszystkimi tymi wyjściami wbudowanymi jest stosowany tylko w nielicznych, bardzo drogich modelach laptopów.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuści ofertę na laptopy tylko z wyjściem HDMI?

Odpowiedź:

Zamawiający POTRZYMUJE WYMÓG posiadania przez laptopy 3 portów wideo – dotyczy laptopów dla nauczycieli (6 szt.).

Zamawiający dopuści zaoferowanie laptopów z dwoma portami wideo, np. HDMI i Mini Display Port (wraz z ewentualnym adapterem na Display Port) – dotyczy laptopów dla uczniów (27szt.).