Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa, będących we władaniu Gminy Nysa - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w 2021 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 17  grudnia 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 

------------------------------------------------------------------------

plik: zestawienie 47-2020. pdf

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

----------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „zawiadomienie 47-2020.pdf”

 

 

Załączniki

1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP (397.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (707.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. wzór umowy (626.4kB) Zapisz dokument  
4. formularz oferty - edytowalny (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zestawienie 47-2020 (149.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie 47-2020 (963.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Klaudia Brząkała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Klaudia Brząkała
Data wprowadzenia:2020-12-09 13:20:49
Opublikował:Klaudia Brząkała
Data publikacji:2020-12-09 13:24:24
Ostatnia zmiana:2020-12-22 14:37:38
Ilość wyświetleń:1742