Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

  

Zakup mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia  2020 r. o godzinie 10:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia  

---------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

„Sigma” Sp. z o.o.

ul. Niemodlińska 87, 45-864 Opole

Cena ofertowa brutto: 80.274,72 zł