Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

 

 

               Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt położonym w Konradowej 2.

 

       

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00.

W załączeniu pełna treść zaproszenia  

-----------------------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przychodnia Weterynaryjna

BERNARDYN Jacek Opara

ul. Lelewela 2, 48-303 Nysa

Cena ofertowa brutto: 56.376,00 zł