Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

       

„Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nysa w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej oraz świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad wolnożyjącymi (w tym dzikimi) zwierzętami na terenie Gminy Nysa”.

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00.

W załączeniu pełna treść zaproszenia  

------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przychodnia Weterynaryjna

BERNARDYN Jacek Opara

ul. Lelewela 2, 48-303 Nysa

Cena ofertowa brutto: 28.800,00 zł