Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

  

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu

pn. „Rozwój kompetencji kluczowych droga do sukcesu w Gminie Nysa”

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia  2020 r. o godzinie 10:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia