Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

       Prowadzenie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie działań skierowanych do rodzin z problemem uzależnień i przemocy, dofinansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej przy OPS w Nysie - działanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19

- zakup środków ochrony osobistej

Termin składania ofert upływa w dniu 20 listopada  2020 r. o godzinie 10:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia