Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

                                     

Zakup i montaż wiat przystankowych – Lokalizacja: Nysa ul. Szopena i ul. Piastowska 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13 listopada  2020 r. o godzinie 10 :00.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Kroll Angelika Kroll  ul. Jana Pawła II 50, 89-200 Szubin

 

Cena ofertowa brutto 73.800,00 zł