Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

                                     

Zakup i montaż wiat przystankowych – dostawa i montaż wiaty przystankowej
przy ul. Sudeckiej.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada  2020 r. o godzinie 10 :00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

-------------------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Kroll Angelika Kroll  ul. Jana Pawła II 50, 89-200 Szubin

 

Cena ofertowa brutto 24.600,00 zł