Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

                                     

Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia na cmentarzu przy ul. Złotogłowickiej  w Nysie – I etap

 

Termin składania ofert upływa w dniu 6 listopada  2020 r. o godzinie 12 :00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienie treści zaproszenia

 

           Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia do składania ofert na przedmiotowe postępowanie.

 

Pytanie 1.

Czy  realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami dróg  M ? M ? oświetlenia Led,  które zapewnią  bezpieczeństwo ludziom  na oświetlaną powierzchnie , czy wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm  zamienników świateł sodowych na Led. 

 

Odpowiedź.

Nie ma klas dróg, nie przewidziano ruchu samochodowego, oświetlenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na cmentarzu.

 

Pytanie 2.

Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z  zobowiązujących ich Normami. które mają zastosowane, a nie zostały podane normy i średnice na słupy  i mocowań lampy oraz średnice wysięgniki  jak I same mocowanie lamp Led na śruby. Czy oprawy powinny zapewnić Norma PN-EN 12464-1 (olśnienie)czy zainstalowane lampy nie oślepić ludzi i pracowników kierowców na drogach. Co ma zastosowanie jako  miejsc  pracy dla kierowców i musi spełniać ustawowo normy. Norm PN-EN13201 i PN-EN1320-22016, PN-13201-2:2016-03PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Odpowiedź.

Oświetlenie terenu cmentarza w celu poprawy bezpieczeństwa, normy nie obowiązują, nie ma kierowców. Są pracownicy dozoru i monitoring.

 

Pytanie 3.

Czy opisane oprawy powinny spełniać normy i dyrektywy EU. Wypis z rejestru gruntów  do instalacje słupów  na terenie  użytkowania i wymogów budowlanych co do wysokości słupów. Prawa przemysłowe do wprowadzanej technologii oświetlenia Led pozwoli do  zmniejszenia się  nieuczciwej konkurencji, 

 

Odpowiedź.

Oprawa LED musi posiadać zasilacz umożliwiający regulację strumienia świetlnego z możliwością ustawienia 5 poziomów mocy w zakresie 10 do 100% mocy znamionowej, temperaturę barwową światła 4000K, oraz aktualną deklarację zgodności CE producenta oraz certyfikat ENEC potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi.

 

Pytanie 4.

Jaka jest charakterystyka i opis ogólnych lampy i ich średnicy uchwytów tak by wytrzymały okres gwarancji. Prawa do instalowanych produktów według   zastosowania  zamienników mocy oświetlenia sodowego na Led zgodnie z Zielonymi Zamówieniami Publicznymi. Kto odpowiada za błędy w realizacji inwestycji. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Odpowiedź.

Można zastosować oprawy, słupy, uchwyty o nie gorszych parametrach.

 

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

                                        -----------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                                                                              Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

ELEKTRO-INSTAL Dariusz Margol

Wyszków Sl. 24a, 48-303 Nysa

73.999,00 zł

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 85.000,00 zł brutto.