Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

                                     

Zakup 1836 kg suchej karmy Josera JosiCat kurczak przeznaczonej na dokarmienie wolno żyjących kotów na terenie Gminy Nysa.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 4 listopada  2020 r. o godzinie 12 :00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

BAYLEG ANDRZEJ WOŹNICA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ul. Krzywa 20, 59-216 Ziemnice

10 209,63 zł