Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Zakup mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 października  2020 r. o godzinie 13 :00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

 

--------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

„Sigma” Sp. z o.o.

             ul. Niemodlińska 87, 45-864 Opole

 

26.016,96 zł

  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 24.368,76 zł brutto