Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Wykonanie zabudowy szklanej wraz z montażem

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13 października  2020 r. o godzinie 13 :00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia.