Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Wykonanie zabudowy szklanej wraz z montażem

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13 października  2020 r. o godzinie 13 :00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

--------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

„Wittorio Design” Wiktor Jezierski

 ul. Tysiąclecia 4B, 45-462 Opole

 

17.712,00 zł

  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15.620,00 zł brutto