Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Iława

 

Termin składania ofert upływa w dniu 29 września  2020 r. o godzinie 11 :00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

--------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

Produkcja Handel Usługi Robert Kubas,

Unikowice 45a, 48-370 Paczków

29.000,00 zł

  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30.727,39 zł  brutto.