Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Zakup i montaż wiat przystankowych. 

Lokalizacja: Nysa ul. Piastowska (dz. nr 90/2 i 55) oraz ul. Szopena ( dz. nr 69)

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 września  2020 r. o godzinie 11 :00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

Zakład Wielobranżowy „ Sopel”

Sławomir Sobczyk

Lipniki, ul. Akacjowa 3, 86-005 Białe Błota

37.638,00 zł

  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 85.000,00 zł brutto.