Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony: „Zagospodarowanie Placu Kopernika” realizowane w ramach zadania pn. Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II oraz Placu Kopernika w Nysie

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 sierpnia  2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

-------------------------------------------------------------------

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ.

W załączeniu pełna treść zmiany: „6. zmiana treści siwz 12-08-2020.pdf”


 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "wyjaśnienia treści SIWZ 21-08-2020.pdf" 

---------------------------------------------------------------

 

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "8. zestawienie 30-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

------------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: "9. zawiadomienie 30-2020 .pdf" 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie  na  postawie art.93 ust.1 pkt.4  oraz w związku z art. 94 ust.3 ustawy  Prawo zamówień publicznych

 

 

Załączniki

1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszcozne w Biuletynie Zamówie Publicznych (633.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1005.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. dokumentacja projektowa z przedmiarem (52.4MB) Zapisz dokument  
4. wzór umowy (777kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. formularz oferty (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2c7fcd55-93b1-4d6d-b89e-fe79c943a4f1 (0.7kB) Zapisz dokument  
6. zmiana treści siwz 12-08-2020.pdf (347.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. wyjaśnienia treści SIWZ 21-08-2020 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8. zestawienie 30-2020 (211.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9. zawiadomienie 30-2020 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Krzywoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Krzywoń
Data wprowadzenia:2020-08-11 15:47:40
Opublikował:Jacek Krzywoń
Data publikacji:2020-08-11 15:52:02
Ostatnia zmiana:2020-09-08 12:23:36
Ilość wyświetleń:732