Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu   

Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Domaszkowicach
do posesji 111-113.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

BUDBIS Sp. z o.o. Sp.K

ul. Konradowa 1a, 48-303 Nysa

81.550,00 zł