Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu   

„Kontrola okresowa (roczna) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego – obiektów budowlanych – dróg gminnych publicznych”. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia.

   


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

FIRMA „LGM” Barbara Becherowska

Ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin

5.500,00 zł