Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu   

Kontrola okresowa zgodnie z Art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego - obiektów budowlanych –obiektów mostowych w tym:

 kontrola roczna 61

 obiektów i kontrola pięcioletnia 10 obiektów,

Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia.   


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

Scanlaser

Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.

Ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów

4.101,40 zł