Termin składania ofert upływa w dniu 29 lipca 2020 r. o godzinie 11:00

W załączeniu   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

------------------------------------------

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ

 

W załączeniu pełna treść zmiany plik: 6. zmiana treści SIWZ z dnia 16-07-2020 r.pdf

 

-------------------------

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zmiana terminu składania ofert - termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2020 r. o godzinie 09:00

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ oraz dokonuje jej zmiany.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień i zmiany plik:

 

7. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 24.07.2020.pdf

oraz

8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

9. dokumentacja projektowa uzupełnienie

 

-----------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień  plik:

 

10. wyjaśnienia treści SIWZ - 27.07.2020.pdf

 

------------------------------------------------------ 

 

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "11. zestawienie 24-2020.pdf"

 

-----------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: „zawiadomienie o unieważnieniu 24-2020”