Zaproszenie do złożenia ofert  w postępowaniu  pn.: 

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2020 roku

Termin składania ofert upływa w dniu 30 czerwca  2020 r. o godzinie 14:00.  

 

 Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e- mail  j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl.

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

-------------------------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

Logistyka Odpadów Azbestowych Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała

13.679,28 zł