Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu   

Budowa dróg na obszarach wiejskich – Goświnowice ul. Szkolna 

Termin przesłania oferty upływa w dniu 10 czerwca  2020 r. o godzinie 10:00.  

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail:   j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia.   

---------------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

BUDBIS Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Konradowa 1a, 48-303 Nysa

79.960,06 zł