Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Odnowienie – przygotowanie do zasiedlenia mieszkania dla repatriantów położonego w Nysie przy ul. Słowiańskiej 27a/4

Termin przesłania oferty upływa w dniu 22 maja  2020 r. o godzinie 10:00.  

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail:   j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia.   

---------------------------------

 Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej  Buchta

ul. Piastowska 23/10 , 48-303 Nysa

 

Cena ofertowa brutto: 74.996,81 zł