Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie - etap

Termin składania ofert upływa w dniu 27 maja 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

-----------

WYJAŚNIENIA TREŚCI  SIWZ

ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMIUNU SKŁADANIA OFERT

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień i zmian SIWZ plik: " 7. wyjaśnienia i zmiana.pdf”

 

Jednocześnie, działając na podstawie art.38  ust. 4  ustawy  Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania ofert.

Zamawiający  przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 28 maja 2020 r.

W związku z powyższym:

1)   termin składania ofert upływa w dniu 28 maja 2020r.  o godzinie 10:00;

2)   otwarcie ofert nastąpi  w dniu 28 maja 2020 r.  o godzinie 10:30.

 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

plik: "8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf"

---------------------------------------------

 

W związku z ograniczeniami w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nysie,  Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert w ramach niniejszego postępowania

transmitowane będzie on-line.

Transmisja rozpocznie się w termie otwarcia ofert,  to jest w dniu 28 maja 2020  r. o godzinie 10:30 pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert, w  sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "9. zestawienie 19-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

-----------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "10. zawiadomienie 19-2020.pdf" 

 

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP (414.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. SIWZ (458.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Przedmiar (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. Dokumentacja projektowa (40.4MB) Zapisz dokument  
5. Wzór umowy (198.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. Formularze edytowalne (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. wyjaśnienia i zmiana (149.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (196.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9. Zestawienie 19-2020 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10. zawiadomienie 19-2020 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Lis
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Lis
Data wprowadzenia:2020-05-12 13:57:59
Opublikował:Andrzej Lis
Data publikacji:2020-05-12 14:00:26
Ostatnia zmiana:2020-06-04 15:05:02
Ilość wyświetleń:714