Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Program funkcjonalno-użytkowy budowy kładki na jazie
przy Elektrowni Wodnej w Nysie.

Termin przesłania oferty upływa w dniu 18 maja  2020 r. o godzinie 11:00.  

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail:   j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia.     

----------------------

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Projektów Budowlanych Paweł Opałka,

ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa

 

Cena ofertowa brutto:  35.000,00 zł