Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Modernizacja zaplecza sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej

w sołectwie Podkamień

Termin przesłania oferty upływa w dniu 15 maja  2020 r. o godzinie 10:00.  

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail:   j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia.     

---------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał 

Ul. Gołębia 1, 48-300 Nysa

 

Cena ofertowa brutto:  18.133,36 zł