Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa  w art. 60 Ustawy o finansach publicznych: I kwartał 2020 r. , II kwartał, III kwartał

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję,
iż II kwartale 2020 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 64,68.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, iż IV kwartale 2020 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 2 422,65.