Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony: Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Park Miejski w Nysie w zakresie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym

 

 

 

 

obrazek

 

 

 

Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego ”

umowa dofinansowania nr RPOP.05.01.00-16-0009/18-00 z dnia 30.09.2019r.

nr projektu: RPOP.05.01.00-16-0009/18

 

 

 Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00

 

 

W załączeniu:

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Na podstawie art. 38  ust. 4 i 4a,  ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,  Zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia o zmianie treści SIWZ plik: "6. zmiana treści SIWZ.pdf"

 

-----------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "7. wyjaśnienia treści SIWZ - 23.04.2020"

 

-----------------------------------------------

 

UWAGA

W związku z ograniczeniami w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nysie,  Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert w ramach niniejszego postępowania

transmitowane będzie on-line.

Transmisja rozpocznie się w termie otwarcia ofert,  to jest w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:30 pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert, w  sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

---------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "8. zestawienie 17-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "9. zawiadomienie 17-2020.pdf" 

Załączniki

1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP (420.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (64.8MB) Zapisz dokument  
4. wzór umowy (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. formularz oferty edytowalny (839.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_49dbc918-503d-43a9-9c56-e3cfa6f965d4 (0.7kB) Zapisz dokument  
6. zmiana treści SIWZ (572.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. wyjaśnienia treści SIWZ - 23.04.2020 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8. zestawienie 17-2020 (648.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9. zawiadomienie 17-2020 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Krzywoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Krzywoń
Data wprowadzenia:2020-04-15 15:04:42
Opublikował:Jacek Krzywoń
Data publikacji:2020-04-15 15:09:20
Ostatnia zmiana:2020-05-22 14:37:46
Ilość wyświetleń:1434