Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Utrzymanie fontann poprzez konserwację, eksploatację i utrzymanie stałej sprawności niżej wymienionych fontann miejskich na terenie miasta Nysa:

1/ Fontanna Trytona ul. Bracka

2/ Fontanna ul. Krzywoustego

 

Termin przesłania oferty upływa w dniu 14 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:00.  

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail: j.krzywon@www.nysa.pl  

------------------------------------------------------------------ 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

ARMA Marian Wąsowicz

Szydłów, ul. Brzozowa 2, 49-130 Tułowice

Cena ofertowa brutto: 53.000,00 zł