Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

<>

Dostawa materiałów biurowych

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail: j.krzywon@www.nysa.pl

             Termin przesłania oferty upływa w dniu 10.04.2020 r. o godzinie 10:00.


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

ARTIM Sp. z o.o.

Ul. Oleska 121, 45-231 Opole

Cena ofertowa brutto: 28.533,53 zł