Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

    Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkania socjalnego w Nysie przy ul. Krawieckiej 8/5.

 

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail: j.krzywon@www.nysa.pl

             Termin przesłania oferty upływa w dniu 10.04.2020 r. o godzinie 10.00.

 

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia

 

---------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Buchta

ul. Piastowska 23/10, 48-300 Nysa

Cena ofertowa brutto: 64.919,07 zł