Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn.: Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych

Termin składania ofert upływa w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

-------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "5.Wyjaśnienia.pdf"

--------------------------

W związku z ograniczeniami w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nysie,  Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert w ramach niniejszego postępowania

transmitowane będzie on-line.

Transmisja rozpocznie się w termie otwarcia ofert,  to jest w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:30 pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert, w  sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

-----------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "6. zestawienie 16-2020"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

----------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "Zawiadomienie 16-2020.pdf" 

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP (399.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. SIWZ (383.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Wzór umowy (124.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. Formularze edytowalne (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. Wyjaśnienia (96.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. Zestawienie 16-2020 (157.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. Zawiadomienie 16-2020 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Lis
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Lis
Data wprowadzenia:2020-03-26 10:06:52
Opublikował:Andrzej Lis
Data publikacji:2020-03-26 10:09:05
Ostatnia zmiana:2020-04-14 12:58:56
Ilość wyświetleń:428