Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

 

Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia przy ul. Zawiszy Czarnego w Nysie z wykorzystaniem lamp hybrydowych: - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa oświetlenia zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

 

 Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 12:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia

 

-------------------------

Zamawijący dopuszcza przesłanie oferty,  w wymaganym terminie (tj. do dnia 20 marca 2020 r. do godziny 12:00)  - drogą elektroniczną na adres a.lis@www.nysa.pl

---------------------

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA 

 

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia do składania ofert  na przedmiotowe postępowanie.

Pytanie 1.

Czy należy przewidzieć moduł komunikacyjny Bluetooth do zdalnego programowania i serwisowania wraz z aplikacją na komputer przenośny? Poprzednie realizacje w Gminie w poszczególnych lokalizacjach posiadają takie urządzenie.

Odpowiedź.

Zestaw lampy hybrydowej ma być wyposażony w moduł komunikacyjny Bluetooth do zdalnego programowania i serwisowania z aplikacją na komputer przenośny.

 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

--------------------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

ZWES Spółka jawna  J. Bułdys, M. Narolski

ul. Piłsudskiego 71, 48-303 Nysa

cena ofertowa brutto:  63.990,75 zł