Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

<>

Wynajem oraz montaż na boisku sportowym w Rusocinie: 1 szt. namiotu /hali/ o wymiarach 15 m x 65 m, 120 kpl. ławostołów oraz podłogi o wymiarach 10 m x 15 m.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 10:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia

----------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

 

Pytanie:

Na jak długi okres ma być wynajem ?

 

Odpowiedź:

Namiot wraz z ławostołami i podłogą mają być przygotowane i w pełni dyspozycyjne na dzień 22.08.2020 r. (sobota), a więc montażu należy dokonać w przeddzień imprezy dożynkowej, tj. 21.08.2020 r. (piątek).

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawijący dopuszcza przesłanie oferty,  w wymaganym terminie (tj. do dnia 20 marca 2020 r. do godziny 10:00)  - drogą elektroniczną na adres  a.lis@www.nysa.pl

-------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

NAMIOTY. COM Anna Böhm-Brol

Gronowice 94A, 46-280 Gronowice

 

cena ofertowa brutto:  15.500,00 zł