Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn.: Utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2020-2021

Termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

--------------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 11-2020"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

 internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych

 ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo

 braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru

 stanowiącego załącznik do SIWZ.

-----------------------------------------------------------------------

 

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "zawiadomienie 11-2020.pdf" 

 

Załączniki

2. SIWZ (613.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Wzór umowy (119.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. Przedmiar robót (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. Formularze edytowalne (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. zestawienie 11-2020 (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. Zawiadomienie 11-2020 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Lis
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Lis
Data wprowadzenia:2020-03-11 14:01:00
Opublikował:Andrzej Lis
Data publikacji:2020-03-11 14:03:21
Ostatnia zmiana:2020-04-01 11:25:14
Ilość wyświetleń:462