Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

„Dostawa i montaż elementów małej architektury w ulicach Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna w Nysie”

Termin składania ofert upływa w dniu 17 marca 2020 r. o godz. 11:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia

---------------------------------------------------------------------------

 

Wyjaśnienia treści zaproszenia

Pytanie                                                                                                                                                                                                             

Proszę o informację  jaki kształt ma mieć stojak na rowery z zapytania ofertowego: "Dostawa i montaż elementów małej architektury w ulicach Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna w Nysie" 

Proszę również o informację w jaki sposób ma być przytwierdzony do podłoża.

Jeżeli macie Państwo zdjęcie poglądowe stojaka to proszę o jego przesłanie.

 

Odpowiedź:

W załączeniu rysunek przedstawiający kształt stojaka wraz  ze sposobem jego montażu plik: "D09_Stojak_rowerowy.pdf"

 

-------------------------------------------------------

 

Wyjaśnienia treści zaproszenia (2)

 

Pytanie 1:

Czy w ławce z donicą można zastosować donicę kwadratową o wymiarze 60 x 60 x 60 cm, która jest w zapotrzebowaniu 29 sztuk, tak aby zachować jednolite wzornictwo?

Oczywiście zachowując szerokość i wysokość siedziska 45 cm oraz proponujemy długość siedziska 150 do 180 cm do wyboru (w zależności od miejsca w którym produkt będzie stać).

Odpowiedź:

Oczywiście można zastosować donicę kwadratową o wymiarze 60 x 60 x 60 cm ujednolicając jednocześnie formę, kształt i barwę betonu. Przy czym siedzisko ma być szerokości minimalnej 45 cm. Długość siedziska min. 150 cm.

 

Pytanie 2:

Proszę sprecyzować co rozumie się poprzez montaż elementów. Czy jest to samo ustawienie ławek we skazanych miejscach jako wolnostojące, czy jest to przytwierdzenie na stałe elementów małej architektury do podłoża, jeśli tak to jakiego typu w większości jest to podłoże?

Donice będą tylko ustawiane we wskazanych miejscach jako wolnostojące?  

Odpowiedź:

Jeśli zaleceniem producenta jest przytwierdzenie na stałe do podłoża ławek i donic to należy to zastosować jeśli nie to nie ma takiej potrzeby (podłoże z kostki granitowej). W przypadku stojaków rowerowych schemat montażu dołączam do odpowiedzi.

Całość małej architektury ma być rozmieszczona zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu, plik:  ”projekt zagospodarowania terenu.pdf”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawijący dopuszcza przesłanie oferty,  w wymaganym terminie (tj. do dnia 17 marca 2020 r. do godziny 11:00)  - drogą elektroniczną na adres a.lis@www.nysa.pl

--------------------------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złozoną przez:

Zbigniew Szczepaniak

Usługi projektowo-budowlane

48-231 Lubrza, Skrzypiec 62A

 

Cena ofrtowa brutto: 94.066,71 zł