Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 24.500.000,00 zł

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 8  kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu  opublikowane w Dzienniku Urzędowym

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

-----------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "6. wyjaśnienia (1)"

 

-----------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "7. wyjaśnienia (2)"

-----------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "8. wyjaśnienia (3)"

 

---------------------------------------------------------------------------------

W związku z ograniczeniami w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nysie,  Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert w ramach niniejszego postępowania

transmitowane będzie on-line.

Transmisja rozpocznie się w termie otwarcia ofert,  to jest w dniu  8 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:30 pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert, w  sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

--------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "9. zestawienie 10-2020"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 ------------------

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik:"10. zawiadomienie 10-2020.pdf" 

 

 

Załączniki

1. ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE (113.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. SIWZ (915.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. JEDZ-KREDYT (82.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. JEDZ-KREDYT (133.4kB) Zapisz dokument  
5. Formularz oferty (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10. zawiadomienie 10-2020 (931.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7b41d156-d4f2-4597-b52b-11233a8e9931 (0.7kB) Zapisz dokument  
6. wyjaśnienia (1) (13.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. wyjaśnienia (2) (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8. wyjaśnienia (3) (646kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9. zestawienie 10-2020 (211kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10. zawiadomienie 10-2020 (931.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Krzywoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Krzywoń
Data wprowadzenia:2020-03-05 09:34:57
Opublikował:Jacek Krzywoń
Data publikacji:2020-03-05 09:37:06
Ostatnia zmiana:2020-04-10 12:31:12
Ilość wyświetleń:660