Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Wykonanie i dostawa 12 szt. ławek

Termin składania ofert upływa w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 12:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia

----------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

Pytanie nr 1:

Czy dostawa obejmuje montaż ławek przez Wykonawcę ?  Czy też Wykonawca dostarcza ławki w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a konstrukcja ławki ma umożliwiać jej montaż na  prefabrykatach betonowych lub na kostce?

Odpowiedź:

Dostawa nie obejmuje montażu ławek przez Wykonawcę. Wykonawca dostarcza ławki w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a konstrukcja ławki powinna umożliwiać jej montaż na prefabrykatach betonowych lub na kostce.

 

Pytanie nr 2:

Czy ławki mogą być dostarczone na palecie do samodzielnego skręcenia?

Odpowiedź:

Ławki mogą być dostarczone na palecie do samodzielnego skręcenia .

 

Pytanie nr 3:

Czy inwestor ma wymagania co do średnicy rur dla stelaży ławek?

Odpowiedź:

Średnica rur wynosi 62 mm.

--------------------------------------------------------------------------------------

 WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA (2)

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy długość ławki 180cm w zapytaniu ofertowym, jest długością całkowitą, czy długością siedziska.

Odpowiedź:

Długość ławki  podana w zapytaniu ofertowym jest długością siedziska z desek.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA (3)

Pytania

1. Czy dopuszczalna jest konstrukcja o przekroju rury fi 48 przy jednoczesnym zastosowaniu płaskownika wzmacniającego całość ławki?

 2. Czy zamiast impregnatu można zastosować olej do drewna - z naszego doświadczenia wynika, że jest on trwalszy.

 3. Czy sama deska może mieć długość 170cm? Wtedy siedzisko wyniesie sumarycznie 180cm.

 

Odpowiedzi:

1. Niedopuszczalna jest konstrukcja rury o przekroju fi 48 .

2. Należy zastosować impregnat do drewna.

3. Siedzisko z desek musi mieć wymiar 180 cm. zgodnie ze specyfikacją.

-----------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Produkcja Handel Usługi Robert Kubas

Unikowice 45 A, 48-370 Paczków

cena ofertowa brutto: 6.900,00 zł