Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 14:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia

----------------------

Wyjaśnienia treści zaproszenia

Pytanie                                                                                                                                                                                                              

Na rysunku wykonawczym,  zaznaczony linią podwójną przerywaną - niebieską, jest projektowany krawężnik drogowy  ( ze skali wynika ok. 96 mb ).

W PRZEDMIARZE ROBÓT - poz. 18 - Krawężnik kamienny prosty 30x30 cm  - ILOŚĆ  - 13 mb.

 

Odpowiedź:

Należy wykonać 13,0m krawężnika kamiennego 30x30cm.

Krawężnik na długości budynku został wykonany w ramach budowy drogi w Rynku.

 

--------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złozoną przez:

POL-BUD Nysa Henryk Pleśniak ul. Lwowska 2,  48-304 Nysa

 

cena ofertowa brutto 120.792,08 zł