Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Termin składania ofert upływa w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia

-------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złozoną przez:

Grupa Producencka Vodar Sp. z o.o.,

ul. Pełczyńskiego 146, 51-180 Wrocław

cena ofertowa brutto 18.204,00 zł