Zaproszenie do składania ofert pn. Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach

Termin składania ofert  upływa w dniu 27 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami