Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03 kwietnia  2020 r o godzinie  15:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia

-----------------------------------------------------

 Postępowanie zostało unieważnione

W załączeniu pełna treść informacji o unieważnieniu postępownia