Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA” w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Termin składania ofert upływa w dniu 10 marca 2020 r o godzinie  09:00

W załączeniu pełna treść ogłoszenia

 -------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze Partnera

w załączeniu plik: "info.o wyborze partnera.pdf"