Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Zakup elektrycznego odkurzacza miejskiego

Termin składania ofert upływa w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 11:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia

--------

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

 

 

Zamawiający udziela wyjaśnień  na zapytania dotyczące treść zaproszenia do składania ofert dla przedmiotowego postępowania.

 

Pytania: 

1) Czy Zamawiający dopuszcza silnik elektryczny 24V/1500 W?

2) Czy Zamawiający dopuszcza wymiary urządzenia 980x1920x1825 (szer. x dł. x wys.)?

3) Czy Zamawiający dopuszcza wagę bez akumulatorów 330kg?

4) Czy Zamawiający dopuszcza podjazd na wzniesienia o nachyleniu do 20%?

5) Czy Zamawiający dopuszcza filtr pyłowy o powierzchni 14m2?

 

 

Odpowiedzi:

Ad.1)  Zamawiający nie dopuszcza silnika elektrycznego 24V/1500 W.

Ad.2)  Zamawiający dopuszcza wymiary urządzenia 980x1920x1825 (szer. x dł. x wys.).

Ad.3)  Zamawiający dopuszcza wagę bez akumulatorów 330 kg.

Ad.4) Zamawiający nie dopuszcza podjazdu na wzniesienia o nachyleniu do 20%.

Ad.5)  Zamawiający nie dopuszcza filtra pyłowego o powierzchni 14m2.

 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.


 W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Apriva Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań

 

Cena ofertowa btutto:  70.725,00 zł