Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

<>

Budowa siłowni zewnętrznej w Hanuszowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 10:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 12.261,86 zł brutto.

                                                                                                                                                                                    

 

 

Unieważnienie postępowania

 

 

Cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.