Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia

-------------- 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złozoną przez:

Miejski Zakład Komunikacji  w Nysie Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 59,  48-303 Nysa