Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.: 

Świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie i członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysy na lata 2020 – 2021

 

Termin składania ofert upływa w dniu 3 lutego 2020  r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Pracownia Medycyny i Psychologii s.c. E. Chudy, M. Chudy

ul. Moniuszki 7, 48-300 Nysa

 Cena ofertowa brutto: 1.515,00