Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

WRZOS Wojciech Kijak

Ul. Wyspiańskiego 1, 48-300 Nysa

 W załączeniu ocena ofert: plik - ocena ofert.pdf