Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Opracowanie projektów decyzji: o warunkach zabudowy, zmieniających decyzje o warunkach zabudowy, o odmowie ustalenia warunków zabudowy oraz o umorzeniu postępowania

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia