Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

Trytko-Warczak Jolanta - Przewodnicząca

Dyżury w czerwcu:
-04.06.2024 r.godz. 8:30- 10:00
-18.06.2024 r. godz. 8:30- 10:00

j.trytko@www.nysa.pl

tel. 77 4080517 - Biuro Rady

Jankowicz Sebastian - Wiceprzewodniczący s.jankowicz@www.nysa.pl
Zelent Adam - Wiceprzewodniczący a.zelent@www.nysa.pl
Czuchraj Jacek  - Wiceprzewodniczący j.czuchraj@www.nysa.pl

Radni Rady Miejskiej

 

Bem Sebastian s.bem@www.nysa.pl
Bogdanowski Łukasz l.bogdanowski@www.nysa.pl
Bosak Joanna j.bosak@www.nysa.pl
Butor Marian m.butor@www.nysa.pl
Dykta Bartłomiej b.dykta@www.nysa.pl
Grubiak Wojciech w.grubiak@www.nysa.pl
Gruszka Małgorzata m.gruszka@www.nysa.pl
Hasenbeck Antoni a.hasenbeck@www.nysa.pl
Janos Mariusz m.janos@www.nysa.pl
Jeleń Dariusz d.jelen@www.nysa.pl
Kubiaczek Joanna j.kubiaczek@www.nysa.pl
Kuglarz Arkadiusz a.kuglarz@www.nysa.pl
Kwiatkowski Damian d.kwiatkowski@www.nysa.pl
Palimąka Mateusz m.palimaka@www.nysa.pl
Siwy Sławomir s.siwy@www.nysa.pl
Smoter Piotr p.smoter@www.nysa.pl
Szewczuk Ewelina e.szewczuk@www.nysa.pl
Szyra Paweł p.szyra@www.nysa.pl
Żukowska-Jacykowska Maria m.zukowskajacykowska@www.nysa.pl

 Biuro Rady

Mrukowicz-Ternik Joanna

j.mrukowicz@www.nysa.pl

Tyczyńska Izabela

i.tyczynska@www.nysa.pl